خوبید ؟
چند وقتی هست درگیر امتحانام هستم و نمیتونم داستان بزارم ولی بعد از تموم شدنشون دوباره شروع میکنم .
                           دوست داره همه ی شما
                                                   امیررضا