الحمدلله رب العالمین

 الاغی دعا کرد ؛ صاحبش بمیرد تا از زندگی ی خرآنه ی خود خلاصی یابد...
صاحبش ، فکر او رو خواند و گفت ای خر ! با مردن من، شخصی دیگر تو را میخرد و صاحب میشود ، برای رهایی خویش ، دعا کن .


   برای آزادی نیازی به دعا برای مرگ من نیست ؛ بلکه باید دعا کنی از خریت خود خارج شوی ...
                                                                                                                   مثنوی معنوی مولانا با اندکی تغییر

همه آزادی میخواهند ، بدون آنکه بدانند اسارت چیست !
به راستی اسارت چیست ؟
                                اسارت میله ها  و حصار های اطرافت نیست ؛ بلکه حصار های دور فکرت است !