به نام روزی دهنده ی خلق

روزی از روز ها ، پیامبر اکرم صلی الا علیه و اله و سلم در کنار حضرت علی علیه سلام در حال خوردن خرما بودند . آن ها دو ظرف جدا داشتند که در آن هسته های خرما را مینداختند . هسته های درون ظرف حضرت علی علیه سلام خیلی بیشتر بود . حضرت باخود فکری کرد و با احتیاط ظرف خود را با ظرف پیامبر جا به جا کرد . پیامبر اکرم صلی الا علیه و اله و سلم متوجه این عمل حضرت علی علیه سلام شد ولی به رو خود نیاورد .

 بعد از چند دقیقه حضرت علی علیه سلام خطاب به پیامبر گفت ای رسول خدا ، چقدر زیاد خرما خوردید . ایا مقدار هسته هایی که در ظرفتان هست را دیده اید . ایشان تبسم میکند و میگوید زیاده روی در خوردن خرمای بی هسته ، بهتر از خوردن خرما با هسته است ! این گونه که معلوم است تو خرما ها را با هسته خورده ای .