به نام خدا


زمانی که ناسا برنامه ریزی برای فرستادن فضانوردان رو به فضا فضا رو شروع کرد ، با یک مشکل عجیب و خیلی جالب مواجه شد . اونها متوجه شدند که خودکار هایی که در فضا هستند جاذبه ندارند . (جوهر خودکار موقع نوشتن روی سطح کاغذ نمیریخت و معلق میشد تو هوا )

برای حل این مشکل ، آمریکایی ها شرکت مشاوران آندرسون رو انتخاب کردند . تحقیقات بیشتر از ده سال طول کشید . حدود دوازده میلیمون دلار صرف شد و در آخر خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه هم مینوشت . زیر آب هم کار میکرد . حتی میشد با اون روی کریستال نوشت . این خودکار در دمای زیر صفر هم میکرد .

قلم فضایی

اما روس ها راه حل ساده تری پیدا کردند . اونها با مداد نوشتن :)

گاهی اوقات کافیه توجه کنی تا راه صد ساله رو ی لحظه طی کنی .