به نام خدا

سه تا رفیق باهم میرن رستوران بدون ی قرون پول . هر کدومشون سر ی میز میشینن و تا مرز انفجار میخورن .

اولی میره پای صندوق و میگه خیلی ممنون . خیلی خوشمزه بود . آقا این بقیه پول مارو بدین ؛ برم . صندوق دار چشاش از تعجب باز میشه و میگه کدوم بقیه آقا ؟ شما که اصلا پولی پرداخت نکردی . میگه : آقا یعنی چی ؟ خودت بهم گفتی پول خورد ندارم بعد از میل کردن غذا بهتون میدم .

خلاصه از اون اصرار ، از اون انکار . دومی پا میشه میره سمت صندوق میگه : راست میگن آقا وقتی غذامو حساب کردم بهشون گفتین بقیه پول رو بعدا میدین .

صندوق دار حسابی عصبانی شده بود . گفت : آقا شما چی میگی ؟ شما هم حساب نکردی ! بحث داشت ناجور میشد که یهو سومی رو دیدن وسط رستوران نشسته ، دو دستی محکم میزنه تو سرش . مردم جمع شدن دورش . ازش میپرسن که آقا چته .

میگه با این اوضاع حتما میخواد بگه منم حساب نکردم .