کلبه ی قصه

داستان های جالب و آموزنده درباره همه چیز

۴ مطلب با موضوع «داستان راستان» ثبت شده است

جمع کردن هیزم از صحرا

                                                                      به نام خالق یکتا                               


                                                                                                                                      رسول اکرم (ص) در یکی از مسافرت به همراه اصحابش ، در سرزمینی خالی ، و بی آب علف فرود آمدند . به هیزم و آتش نیاز داشتند . ایشان فرمودند باید مقداری هیزم جمع کنیم . همه با تعجب به یک دیگر مینگریستند و به پیامبر (ص) گفتند یا رسول الله ، این بیابان خالیست ؛ هیزمی در آن یافت نمیشود . ایشان هم فرمودند هرکس هر اندازه که میتواند جمع کند .

ادامه مطلب...
۱۶ فروردين ۹۵ ، ۱۶:۰۴ ۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
امیر رضا

درخت خرما

به نام ایزد دانا

سمره ی بن جنید یک اصله درخت خرما در باغ یکی از انصارین داشت . خانه مسکونی مرد انصاری که زن بچه اش در آنجا به سر میبردند همان دم در باغ بود . سمره گاهی میامد و از نخل خود خبر میگرفت یا از آن خرما میچید . البته طبق قانون اسلام ، حق داشت در آن خانه رفت و آمد داشته باشد و به درخت خود رسیدگی کند . سمره هر وقت که میخواست از درخت خود خبر بگیرد ، بی اعتنا و سرزده وارد خانه میشد و ضمنا چشم چرانی هم میکرد . صاحب خانه از او خواهش کرد که هر وقت می خواهد داخل شود ، سرزده وارد نشود . او قبول نکرد .
ادامه مطلب...
۱۶ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۱۳ ۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
امیر رضا

مرد ناشناس

                                                                 به نام خالق مخلوقات                                                                                                                                                                                  زن پیچاره ای مشک آب را به دوش کشیده بود ؛ نفس نفس زنان به سوی خانه اش میرفت . مردی ناشناس به او برخورد و مشک را از دست او گرفت و به دوش خودش گذاشت . کودکان خردسال زن چشم به در دوخته و منتظر آمدن مادر بودند . در خانه باز شد . کودکان دیدند مرد ناشناسی همراه مادرشان آمده و مشک آب را به جای مادرشان به دوش گرفته است . مرد ناشناس مشک را بر زمین گذاشت و از زن پرسید معلوم است که همسری نداری که خودت آب کشی میکنی ؛ چطور شده که بی کس مانده ای ؟جواب داد شوهرم سرباز بود ؛ علی ابن ابیطالب او را به یکی از مرز ها فرستاد و در آنجا کشته شد . اکنون منم و این چند طفل خردسال .

ادامه مطلب...
۱۲ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۵ ۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
امیر رضا

مستمند و ثروتمند

به نام خالق هستی

رسول اکرم (ص) طبق معمول در مجلس خود نشسته بود و یارانش در حلقه ای ، ایشان را در میان گرفته بودند .در این بین یکی از مسلمانان ، که مردی فقیر و ژنده پوش بود رسید و طبق سنت اسلامی که هرکس در هر مقامی که هست ، همین که وارد مجلس می شود هر جا که خالی بود بنشیند و نقطه ی بخصوص را به عنوان این که شاءن من این چنین است انتخاب نکند و در نظر نگیرد 
به اطراف نگاهی انداخت و در نقطه ای جایی خالی یافت ؛ رفت و آنجا نشست . از قضا در کنار مرد ، ثروتمندی نشسته بود .  مرد ثروتمند جامه های خود را جمع نمود و  به کناری کشید . رسول اکرم که مراقب رفتار او بود رو به او کرد و فرمود
ترسیدی از فقر او چیزی به تو بچسبد ؟!                                              گفت خیر رسول الله .
ترسیدی چیزی از ثروت تو به او سرایت کند ؟!                                      گفت خیر رسول الله .                
 ترسیدی که جامه هایت کثیف و آلوده شود ؟!                                      گفت خیر رسول الله .
ادامه مطلب...
۰۸ فروردين ۹۵ ، ۲۱:۳۹ ۱ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
امیر رضا