به نام خالق هستی بخش


 

غزلی زیبا از حضرت مولانا 


نوروز بمانید که ایّام شمایید!

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی

می آورد از چلچله پیغام، شمایید!

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار

آن گنبد گردنده ی آرام شمایید!

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،

خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید!

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان

افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید!

هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،

هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید!

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست

در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،

در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید

ایّام ز دیدار شمایند مبارک

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

سال نو پیشاپیش  مبارک

نوروز رو به همه ی شما دوستان عزیز تبریک میگویم . امیدوارم لبتون خندون ، دلتون شاد و تمام روز های زندگیتون با خوشی بگذره . 

 سالی خوب و خوش ، و همراه با موفقیت و زیبایی برای همه ی شما دوستان عزیز آرزومندم . 

امیدوارم از تمام لحظات عمرتون لذت ببرید .