به نام ایزد پاک سرشت


یکی از دوستام برام تعریف میکرد :

روز های اول که تو سوئد بودم ، یکی از همکارام هر روز صبح با ماشینش منو از هتل به محل کارمون میبرد .


ماه سپتامبر (دی) بود . هوا حسابی سرد بود و برف می بارید . هر روز صبح ما زود تر از بقیه به کارخونه میرسیدیم و همکارم در نقطه ای نسبتا دور از ساخنمون کارخونه پارک میکرد . کارخونه حدود دوهزارتاییکارمند داشت که هر روز با ماشین شخصی میومدن .
برام عجیب بود که این قدر دور پارک میکرد .

روز اول چیزی نگفتم . روز دوم و سومم همین طور . تا اینکه روز سوم ازش پرسیدم که جای ثابتی برای پارک کردن داری ؟ ماشینت رو همیشه این قدر دور پارک میکنی با اینکه جلو تر جای پارک کردن هست .

در جواب سوالم به گفت برا اینکه ما زود تر میرسیم و وقت برای و وقت برای پیاده رفتن داریم . این جاهارو بهتره برای کسایی بزاریم که دیرتر به سرکار میرسن و فاصله ی نزدیک تری به ورودی ، داشته باشن تا به موقع سر کارشون برسن .

مگه تو این طور فکر نمیکنی ؟

فرهنگ عامل اصلی پیشرفت جوامع بشریست